תנאי שימוש ופרטיות

מערכת QuickEPUB מאפשרת הפקה קלה ופשוטה של ספרים דיגיטליים בעלי רמת מורכבות טכנית פשוטה (מרבית הספרים). לצורך השימוש אוספת המערכת מספר מינימלי של פרטים על המשתמש. 

מסמך זה מהווה הסכם בין הלקוח לבין חברת הליקון ספרים מפעילת המערכת. משתמש הנרשם למערכת מצהיר כי הוא מקבל את התנאים המפורטים במסמך זה.

אחריות

אין אחריות לא משתמעת ולא מפורשת לפעולתה התקינה של המערכת או להתאמה לצרכים אלו או אחרים של הלקוח.
חברת הליקון ספרים, עושה כל מאמץ שהמערכת תתאים לכל סוגי הספרים המפורטים הניתנים להפקה. 

חברת הליקון ספרים לא תישא באחריות על תוכן הספרים או שמירה על תוכן הספים.

 

אבטחת מידע

המערכת שומרת את פרטי הספרים באופן בו רק המשתמש שהינו בעל הספרים (או מנהל מערכת) יכול לראות את הספרים. המשתמש אחראי לשמור את פרטי הגישה שלו ולשנות את הסיסמה בהתאם לצורך על מנת לשמור על פרטיות התכנים. חברת הליקון ספרים עושה כל מאמץ לשמור על אבטחת המידע של המעכת יחד עם זאת חברת הליקון ספרים לא תישא באחריות על גניבת תכנים.

 

מידע שנאסף על ידי המערכת

לצורך פעולה תקינה של המערכת, נאספים בנוסף לתוכן הספרים פרטים בסיסיים על המשתמש. פרטים אלו מאוחסנים בבסיס הנתונים של המערכת.

הפרטים הנאספים הם:

  • שם מלא
  • דואר אלקטרוני
  • סיסמה
  • פרטי מנוי נרכש
  • מספרי חשבוניות
  • פרטי הספרים המופקים
  • תכני הספרים

המערכת אינה אוספת ואינה שומרת פרטי כרטיס אשראי או פרטי תשלום אחרים.

 

שימוש במידע

חברת הליקון ספרים לא תעשה כל שימוש במידע למעט לצורך תמיכה טכנית בלקוח ואו שיווק מוצרים של הליקון. בשום מקרה לא ימסרו פרטי המשתמשים לצד שלישי.